ติดต่อ ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี

ที่อยู่: ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 อาคารศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

  • โทรศัพท์แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน: 02-354-8222
  • Email: contact@narenthorn.or.th

ติดต่อเกี่ยวกับการฝึกอบรม:

  • โทรศัพท์: 02-6446818 (คุณปทุมมาศ)
  • Email: training@narenthorn.or.th

Navigation