โครงการอบรม พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS call taker and assistance dispatcher course)

โครงการอบรม พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS call taker and assistance dispatcher course) จัดอบรมวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม EMS โรงพยาบาลราชวิถี

ผลการปฏิบัติการ ศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปีพ.ศ. 2559

การช่วยชีวิต (CPR) คือ สิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องรู้

วิดีโอ นี้ทำขึ้นจากเรื่องจริง มีจุดประสงค์เพื่อให้เห็นความสำคัญของการมีกดหน้าอกโดยผู้พบเห็นเหตุการณ์ และการช็อคหัวใจด้วยเครื่อง AED โดยบุคคลทั่วไปก่อนความช่วยเหลือมาถีง จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตอย่างเช่นในตัวอย่างในคลิปที่ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือด้วยการ CPR + AEDจนสามารถกลับมาเป็นปกติ ทันทีที่ถึงรพ.

Tags:

Elective program สำหรับแพทย์ประจำบัาน ประจำปี 2560

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียน

ดูแบบเต็มหน้า

Subscribe to ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี RSS

Navigation