...ทายซิใครเอ่ย....

มาทายกันดูซิว่า ...บุคคลในภาพนี้คือใคร

บอกใบ้ให้ว่าเราได้ใช้บริการสิ่งที่เขาคิดค้นขึ้นมาบ๊อย...บ่อยใน ER คนไข้หนักๆนี่ ใช้บ่อยมาก แบบว่าไม่รู้ว่า จะให้ IV แล้วจะท่วมปอดมั้ยอะไรอย่างนี้

ทายกันนะ เดี๋ยวมาเฉลยค่ะ

Navigation