เครือข่ายการบริการ

เครือข่ายร่วมให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน และอาสาสมัคร ในพื้นที่ zone 8 กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

บริการรถพยาบาลฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced Life Support Ambulance)

 1. ศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี
 2. ศูนย์กู้ชีพรามาธิบดี
 3. ศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 4. Bangkok Emergency Services (BES) โรงพยาบาลกรุงเทพ
 5. Bangkok Emergency Services (BES) โรงพยาบาลพญาไท 2
 6. หน่วยกู้ชีพ โรงพยาบาลปิยะเวท
 7. หน่วยกู้ชีพ โรงพยาบาลเพชรเวช

บริการรถพยาบาลฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support Ambulance)

 1. มูลนิธิร่วมกตัญญู
 2. มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง

เครือข่ายอาสาสมัคร

 1. ศูนย์วิทยุพระรามเก้า
 2. ศูนย์วิทยุ R-Comm กรุงเทพ
 3. ศูนย์วิทยุชาลี กรุงเทพ

Navigation