เครือข่ายการบริการ

เครือข่ายร่วมให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน และอาสาสมัคร ในพื้นที่ zone 8 กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

บริการรถพยาบาลฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced Life Support Ambulance)

 • ศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี
 • ศูนย์กู้ชีพรามาธิบดี
 • ศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • Bangkok Emergency Services (BES) โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • Bangkok Emergency Services (BES) โรงพยาบาลพญาไท 2
 • โรงพยาบาลปิยะเวท

บริการรถพยาบาลฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support Ambulance)

 • มูลนิธิร่วมกตัญญู
 • มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง

เครือข่ายอาสาสมัคร

 • ศูนย์วิทยุพระรามเก้า
 • ศูนย์วิทยุ R-Comm กรุงเทพ
 • ศูนย์วิทยุชาลี กรุงเทพ

Navigation