พื้นที่ให้บริการ

พื้นที่บริการหลัก การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ ปัจจุบัน เป็นพื้นที่โซน 8 ของกรุงเทพมหานคร

พื้นที่การปกครอง: เขตพญาไท, ห้วยขวาง, ราชเทวี, ดินแดง, บางซื่อ, วังทองหลาง, จตุจักร(บางส่วน) และ ลาดพร้าว(บางส่วน) 

พื้นที่สถานีตำรวจ: สน.พญาไท, สน.ดินแดง, สน.ห้วยขวาง, สน.โชคชัย, สน.มักกะสัน, สน.บางซื่อ, สน.พหลโยธิน, สน.สุทธิสาร, สน.วังทองหลาง

ครอบคลุมพื้นที่ 75 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ  แบ่งเขตพื้นที่โซน 7 (คุ้มเกล้า)

 • บนถนนประเสริฐมนูกิจ(เกษตร-นวมินทร์)ตั้งแต่แยกลาดปลาเค้า-ถึงถนนเลียบทางด่วน
    ประดิษฐมนูธรรม  เป็นของเขตโซน 7 , ภายในซอยฝั่ง รร.สตรีวิทยา 2 เป็นของโซน 8 
    ภายในซอยฝั่งวัดลาดปลาเค้า  ฝั่งท้ายซอยมัยลาภ เป็นของเขตพื้นที่โซน 7
 • บนพื้นถนนลาดพร้าว  เริ่มตั้งแต่ห้าแยกลาดพร้าว-ถึงปากซอยลาดพร้าว 101 
    เป็นของเขตพื้นที่โซน 8   ภายใน ซอยลาดพร้าว 1 - 35  เป็นเขตพื้นที่โซน 7  
    ภายในซอยลาดพร้าว 35/1 -ถึงปากซอยลาดพร้าว 101 เป็นของเขตพื้นที่โซน 8
 • บนพื้นถนนกำแพงเพชร ตั้งแต่แยกสะพานดำ - ถึงแยกกำแพงเพชร เป็นของโซน 8
    ฝั่งตลาด อตก.เป็นของเขตพื้นที่โซน 8  , ฝั่งตลาดจตุจักรเป็นของโซน 7 
 • บนพื้นถนนพหลโยธิน  ตั้งแต่แยกกำแพงเพชร-ห้าแยกลาดพร้าว เป็นของเขตโซน 8
    ฝั่งสวนจตุจักร เป็นของเขตโซน 7  , ฝั่ง สำนักงานขนส่งทางบก เป็นของเขตโซน 8

ทิศใต้  แบ่งเขตพื้นที่โซน 9 (รพ.ตำรวจ)

 • ใช้แนวคลองแสนแสบ เริ่มตั้งแต่แยกถนนเพชรพระราม-ถนนพระราม 6 ซอยวัดพระยายัง

ทิศตะวันตก  แบ่งเขตพื้นที่โซน 1 (วชิรพยาบาล)

 • ใช้แนวรางรถไฟ เริ่มตั้งแต่แยกยมราช - ถึงแยกสะพานดำ เป็นเขตของพื้นที่โซน 8

ทิศตะวันออก  แบ่งเขตพื้นที่โซน 6 (นพรัตน์)

 • บนพื้นถนนเลียบทางด่วนประดิษฐมนูธรรม ตั้งแต่ทางข้ามแยกถนนประเสร็ฐมนูกิจ
    ถึงท้ายซอยลาดพร้าว 87  ใช้แนวของเขตวังทองหลาง จนถึงปากซอยลาดพร้าว 101
 • ใช้แนวคลองแสนแสบ ตั้งแต่แยกถนนเพชรพระราม - ถึงซอยรามคำแหง 65 (มหาดไทย)
    ใช้แบ่งตามแนวเขตวังทองหลางกับเขตบางกะปิ

บริการเคลื่อนย้าย และบริการเฉพาะกิจสามารถให้บริการได้ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ

Navigation