80 พรรษามหาราช

ห้าธันวา แปดสิบพรรษา มหาราช

ภูมิพล องค์กษัตริย์ ผู้ยิ่งใหญ่

พระฯเป็นดั่ง ร่มโพธิ์ และร่มไทร

ปกครองไทย อยู่เป็นสุข ทุกโมงยาม

ทรงเป็นเทพ อยู่ในใจ ไทยทั้งชาติ

ทรงเป็นปราชญ์ ศิลปิน ถิ่นสยาม

ทรงเป็นพ่อ มีแต่ให้ ไทยทุกนาม

ทรงเป็นความ ยึดเหนี่ยวใจ ไทยทุกคน

ทรงเป็นฝน ชุ่มฉ่ำ ดับความร้อน

ทรงเป็นครู คอยสั่งสอน ยามสับสน

ทรงเป็นแบบ ตัวอย่างให้ ไทยทุกคน

ทรงอดทน เหนื่อยและล้า มาช้านาน

อธิษฐาน อาราธนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั่วทุกทิศ ขอพระฯ จง เกษมศานต์

มีพระชน- มายุ ยิ่งยืนนาน

เป็นมิ่งขวัญ ร้อยดวงใจ ไทยทุกดวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอุบล ยี่เฮ็ง ผู้ประพันธ์

Navigation