หลักสูตร และขั้นตอนการลงทะเบียน elective program ศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร"โรงพยาบาลราชวิถี ปีการฝึกอบรม 2567-2568

หลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร EMS rotation ศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี

ขั้นตอนการลงทะเบียน

  1. login ระบบ learn.logroll07.com หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้สมัครบัญชีผู้ใช้
  2. เข้าElective program EMS commander and director ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี 2567-2568 > enrolment key: narenthorn2567
  3. บันทึกข้อมูลลงทะเบียน
  4. [https://learn.logroll07.com/mod/groupselect/view.php?id=1972) (จำกัดจำนวน 5 คน/1 ช่วงเวลา)
  5. ศึกษาเนื้อหาในหัวข้อ reference material ก่อนขึ้นปฏิบัติงาน

Navigation