สรุปเนื้อหาความเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการช่วยชีวิต CPR 2015

สรุปเนื้อหาแนวทางการช่วยชีวิตตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ปี 2015 (CPR 2015) ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลควรรู้ เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล

Navigation