บทเรียน จากหมายเลขแจ้งเหตุ 191

เมื่อพูดถึงหมายเลขแจ้งเหตุ พวกเราส่วนใหญ่สามารถจดจำหมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ได้ ซึ่งเป็นหมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉินทั่วไปสามารถใช้ได้ทั่วประเทศ ในกรุงเทพ เมื่อโทร สายจะถูกส่งผ่านเครือข่ายไปยังศูนย์วิทยุผ่านฟ้า (ตำรวจสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ) และต่างจังหวัดจะถูกส่งไปที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่ตำรวจเขาก็พยายามกันสุดความสามารถในการส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดอยู่แล้ว

แต่ปัญหาอยู่ที่เบอร์ 191 นั้นก็มีคนโทรมามากมายเหลือเกิน ไม่ใช่เพราะมันจดจำง่ายเกินไป แต่เพราะว่ามันขาดการควบคุมดูแล ทั้งด้านนโยบาย ด้านกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย แหล่งที่มาของงบประมาณ และการประชาสัมพันธ์ที่ดี เบอร์ 191 จึงใช้รับแจ้งเรื่องที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับตำรวจมากมาย เช่น ร้านมือถือหลายร้านใช้วิธีเช็คว่าโทรศัพท์โทรออกได้หรือไม่ด้วยการกด 191 ถ้ามีคนรับสายก็ถือว่าใช้ได้ !! ส่วนเด็กๆก็ยังโทรแจ้งเหตุเท็จ หรือโทรเล่นกวนเจ้าหน้าที่อยู่มาก อีกทั้งยังมีคนที่จงใจโทร 191 เพื่อสอบถามเส้นทาง ปรึกษาปัญหากฎหมาย และ ฯลฯ ร้อยแปดพันเก้าที่ไม่เกี่ยวกับตำรวจ ที่สำคัญคือไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินเสียส่วนมาก ตำรวจที่รับสายจึงน่าเห็นใจไม่น้อย

ระบบ กับคน ต้องเดินไปพร้อมกัน ฉันใดฉันนั้น ความไฮเทคของศูนย์ 191 ในกรุงเทพฯ แม้จะเทียบได้กับระบบของเมือง Toronto ของแคนาดาเนื่องจากใช้ซอฟท์แวร์ชนิดเดียวกัน แต่คนที่โทรแจ้งเหตุยังไม่ได้รับการพัฒนาไปด้วย ก็คงเป็นการสูญเปล่าไม่น้อย (เสียดายภาษี...)

ล่าสุดผมสังเกตเห็นป้ายหมายเลข 1669 ขนาดใหญ่ สีสันสวยงาม ติดกระจายอยู่หลายแห่งในเขตปริมณฑล

แต่ถ้าเรายังคิดแบบเดิมๆ อยู่ หมายเลขแจ้งเหตุระบบ EMS 1669 และ 1646 ในปัจจุบันก็อาจกำลังเดินเข้าสู่วงโคจรแบบนี้ในไม่ช้า !! ตราบใดที่ยังไม่มีการพัฒนาคนอย่างถูกต้อง !!

Navigation