Toxico management

ทราบหรือไม่ ว่าการ management ทาง toxico ที่ทำ ๆ กันอยู่ ยังไม่มีรายงานหรือการศึกษาสนับสนุน ซะส่วนมาก (ส่วนมากจะ controversy หรือพิสูจน์แล้วก็ยังไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ) ตัวอย่างเช่น

การให้ syrup of ipecac ถูก FDA ถอนไปตั้งแต่ 2004 ถ้าจะให้ก็เลือกเป็นบางราย โดยเลือกให้ในกรณีที่หายาได้, ผู้ป่วยต้องรู้สึกตัวดี ไม่ซึม ไม่ชัก, สารพิษนั้นต้องไม่กระตุ้นให้ชักและไม่ค่อยถูกดูดซึมด้วย Activated charcoal, สารพิษนั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายเมื่อเกิดอาเจียน เช่น hydrocarbon, corrossive agent น่ะห้ามให้เด็ดขาด และการนำส่งไปยังโรงพยาบาลใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง (เพราะ delay activated charcoal feed ให้ผลเสียมากกว่า)
Gastric lavage แนะนำนอนตะแคงซ้าย โดยใช้สายท่อยางแดงใหญ่เบอร์ 36-40 ใส่น้ำครั้งละ 250 ml ล้างจน clear (การใส่ NG tube และล้างน้ำครั้งละ 50 ml เหมือนที่ extern ชอบทำ ไม่ค่อยได้ผลครับ) ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ถึงกระนั้นล้างเต็มที่ก็ล้างออกได้ไม่เกิน 60 % แถมภาวะแทรกซ้อนก็ยังมีมาก จึงแนะนำว่าไม่ต้องทำทุกราย ถ้าสารพิษนั้นไม่ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในภาวะ life-threatening condition มีผลการศึกษาเทียบระหว่างล้างท้องกับให้ activated charcoal พบว่า ให้ actviated charcoal ให้ผลดีกว่า แถมทำทั้งสองวิธีร่วมกันกลับไม่ดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญด้วยสิ
Activated charcoal เองที่เคยนึกว่าดีที่สุด ก็กลายเป็นเฉย ๆ ไป เมื่อมา review โดยละเอียด แต่ก็พบว่าดีกว่าไม่ให้อะไรเลย แนะนำให้ 1 g/kg หรือ ปริมาณ 10 เท่าของสารพิษที่ได้รับ (ขึ้นกับว่าอะไรมากกว่า) ถ้าให้ครั้งเดียวเป็น GI decontamination ถ้าให้หลาย ๆ ครั้งเป็น enhance elimination และการให้ร่วมกับยาระบายเช่น sorbital หรือ Mg ก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไร แต่ถ้าจะให้ก็ให้ยาระบาย (cathartics) แค่ครั้งเดียวก็พอ
Toxicologic screen (Qualitative test) ผิดความคาดหมาย ที่สรุปออกมาแล้วว่าไม่ช่วยในการตัดสินใจ หรือเปลี่ยน management ทางemergency เลย (แนะนำให้ทำในกรณี case คดี เช่น homicide, suicide หรือ child abuse)
Toxicologic screen (Quantitative test) เช่น ระดับยา paracetamol การเลือกใช้ test ประเภทนี้ก็ต้องชั่งใจอีกเช่นกันว่า ผล lab ที่กลับมาจะทันต่อการตัดสินใจเปลี่ยน management หรือเปล่า ถ้ากลับมาทัน ก็น่าจะสั่ง

นั่นแปลว่า สิ่งที่เราเคยเรียนรู้หรือเคยเชื่อ (โดยเฉพาะทาง Toxico) บางครั้งก็ขาดหลักฐานหรือข้อมูลอ้างอิงได้เหมือนกัน
เป็นกำลังใจให้ blogger หน้าใหม่ด้วยนะครับ จะพยายามต่อไปครับ Hi! Sodes.

Navigation