ขอบคุณที่ให้ทางรถพยาบาล #Heroontheroad

ร่วมรณรงค์ด้านจิตอาสา และวินัยจราจรให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ในแนวคิดที่ว่า “ทุกคนสามารถเป็นฮีโร่บนท้องถนนได้” ขึ้นอยู่ที่คุณจะเลือก
มุ่งหวังในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถ และถนน ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการหลีกทางให้รถพยาบาล เพื่อความปลอดภัย และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย รวมถึงของบุคลากรทางการแพทย์
เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการรณรงค์ผ่านสื่ออนไลน์ต่างๆ ด้วยการถ่ายรูป พร้อมข้อความ #ให้ทางรถฉุกเฉิน
ร่วมในโครงการได้โดย ใส่ # 
#HeroOnTheRoad
#GiveWay
#ให้ทางรถฉุกเฉิน
#ให้ทางสร้างฮีโร่

Navigation