ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สื่อสารร่วมงานกับศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร"

เปิดรับสมัคร 9 - 19 สิงหาคม 2561

คุณสมบัติจำเป็น:

  1. มีใจรักในงานกู้ชีพ
  2. สามารถขึ้นปฏิบัติงานเป็นกะ
  3. มีทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร
  4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูล

ผู้สนใจกรุณากรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ด้านล่าง

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณธวัชชัย 0873541669 email: e20mbs@gmail.com

Navigation